Visie

 
De 3Hoek, oog voor het verleden, vizier op de toekomst.

 
                                      

GO! Basisschool 3Hoek onderschrijft en ondersteunt mee het pedagogisch project van het GO! Dit is een gemeenschappelijke visie waarmee elke GO! collega en leerling zich verbonden voelt. Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren, deze vormen de bouwstenen voor Actief Burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

Op onze school nemen we ‘samen leren samenleven’ niet licht op. We willen, rekening houdend met de specifieke context van de leerlingen op onze school, inzetten op het vormen van gezonde en kritische leerlingen die met hun beide voeten in de 21ste eeuw staan. We willen hiervoor als team inzetten op kwaliteitsvol onderwijs waarbij er oog is voor klassieke methodes, die in het verleden hun effecten op leerwinst bewezen hebben, zonder daarbij voorbij te gaan aan innovatieve werkvormen en middelen die verbonden zijn aan het leren en leven in de 21steeeuw.

Daarnaast willen we extra inzetten op het vormen van leerlingen die waarden zoals: respect, vriendschap, gelijkheid, eerlijkheid, vrijheid van mening en geloofsovertuiging hoog in het vaandel dragen. Deze waarden vormen de bouwstenen voor Actief Burgerschap waar we als GO! school op inzetten. Binnen dit Actief Burgerschap zien wij de speelplaats als een ‘microwereld’ op zichzelf waar we leerlingen kunnen leren functioneren in de echte wereld.

Bij 'samen leren samenleven' is participatie een onmisbare bouwsteen, leerlingen worden dankzij de leerlingenraad actief betrokken bij het beleid van de school. Ze leren hier opkomen en uitkomen voor hun mening, luisteren naar de mening van anderen en omgaan met de voor- en nadelen van democratisch beslissen.

Essentieel in deze visie is de rol en participatie van jullie, de ouders. Wij willen jullie als ouder actief betrekken bij de invulling en het naleven van deze visie. Niemand kent jullie kind beter dan jullie zelf. Jullie bieden hen elke dag de kans op het ontdekken van nieuwe componenten van het leven en de wereld. Samen gaan jullie de confrontatie aan met de wereld en de daarbij horende keuzemogelijkheden waarbij jullie ongetwijfeld het beste willen voor jullie kind. Wij ondersteunen jullie hierbij heel graag!