Beleidsondersteuning

De meesten kennen mij als juf An. Ik geef geen les meer in de klas, maar ik ben de beleidsondersteuner van onze school. Dit wil zeggen dat ik de directie bijsta in de dagelijkse werking van de school.

Ik sta mee in voor de uitwerking, uitvoering en opvolging van het beleid van de school op het didactisch, pedagogisch en sociaal vlak. Je kan mij ook steeds aanspreken als je zaken over de school wil bespreken. Ik zorg dat deze vragen bij de juiste personen geraken en zo ook beantwoord geraken.