Nieuws !!! Nieuws !!! Nieuws !!!

 

Ook dit jaar werken wij weer erg hard rond het verkeer. Daarom willen wij jullie ook dit jaar terug inlichten over de werking van verkeer in onze school.

Wij hebben in onze school een verkeerswerkgroep (bestaande uit 2 kleuterjuffen, 6 lagere schoolleerkrachten en 2 turnleerkrachten) en verkeersgangmakers. 

Onze verkeersgangmakers van de school, en tevens ook de aanspreekpersonen zijn: Kim Leffelaer, Jessica De Kaey (leerkrachten kleuteronderwijs) en Els Cornelissen (leerkracht lager onderwijs). 

Wij streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving en de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op verschillende verkeerssituaties. 

Dit doen we in samenwerking met 10op10 en het Ekers verkeersplatform. Zij verenigen alle scholen uit Ekeren om samen activiteiten te organiseren. Ook maken wij gebruik van enkele acties van de Vlaamse Stiching Verkeerskunde. Wij zorgen elk jaar voor het sensibiliseren van ouders over het gebruik van het STOP-principe. Dit doen we door de actie “Sam de verkeersslang”. 

Wij werken ook dit jaar weer mee aan de actie “Helm op, fluo top!”. Dit in het kader van onze jaarlijkse fluo actie die loopt van de herfstvakantie tot de krokusvakantie.

Om jullie als ouders en onze leerlingen nog meer bewust te maken van het verkeer en de verkeersveiligheid hebben wij dit jaar volgende acties en activiteiten: een schooleigen verkeersflyer, Alles op wieltjes- dag, fluodag, fluoactie, lichtjesdag, afsluiten fluoactie, verkeersproject op de school, verkeersdag in samenwerking met het Ekers verkeersplatform, dodehoektraining voor de 3de graad, stapexamen voor het 4de leerjaar, verkeersexamen voor het 5de leerjaar, fietsexamen voor het 6de leerjaar en nog veel meer.

De verkeerswerkgroep zorgt verder ook voor het maken en aanbieden van verkeersactiviteiten en materialen.

Om de leerkrachten hierin te begeleiden hebben wij per klas eigen verkeersleerlijnen die gebruikt worden in de lessen verkeer.

Bekijk onze "Coolste-school-van-A-verkeersblog".  Hierin vind je een stand van zaken wat wij allemaal ondernemen met jullie kids om ze veilig op straat te sturen.  Vrienden worden op facebook en je kan al onze foto's bewonderen: Driehoekverkeer of Klik hier