Minicrèche

Een kwalitatieve opvang voor alle kindjes van 0 tot 3 jaar.

Onze Minicrèche wordt uitgebaat door vzw 't Breughelkind en is erkend door Kind en Gezin. Wij garanderen uw kindje een optimale zorg en opvang in een aangepast pedagogisch kader en onder toezicht van gediplomeerde en enthousiaste medewerkers. Wij hebben individuele aandacht voor elk kindje en willen een veilige en geborgen omgeving creëren waar uw kindje kan genieten, spelen, leren en ontdekken.

Voor de iets grotere kindjes bedenken de begeleiders allerlei leuke spelletjes; dansen, spelen met handpoppen, puzzelen, scheuren, 'lezen' in boekjes etc. … Met de peuters wordt er gewerkt rond thema's (tekenen, schilderen, zingen, …) om op die manier de stap naar de Kleuterschool al wat voor te bereiden. Verder hechten we zeer veel belang aan de buitenlucht.

Natuurlijk wordt er erg veel aandacht besteed aan de overstap naar de kleuterschool. Gezamelijke activiteiten met de kleuterschool zorgen voor een zorgeloze overstap voor de kindjes.

De Minicrèche is open, alle werkdagen van 7.00u 's morgens tot 18.00u 's avonds.

Meer info via de school of op het nummer 0497/23.25.28 (Sandy Magermans - regiocoördinator)Kwaliteit – Innovatie en creativiteit – Respect voor diversiteit – Betrokkenheid – Openheid en verdraagzaamheid – Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid – Vorming.

 

Voor meer info verwijzen wij u naar de website www.breughelkind.be, waar u meer info vindt met betrekking tot de werking van vzw Breughelkind alsook het huishoudelijk reglement en het aanvraagformulier.

Meer info over het kinderdagverblijf via vzw Breugelkind

Ga naar www.breughelkind.be om het volledig huishoudelijk reglement te downloaden. Dit reglement maakt u wegwijs in onze Minicrèche en geeft u praktische informatie over de dagelijkse werking.