Schoolraad


foto

De schoolraad is een adviesorgaan voor de directeur. Deze mensen komen op geregelde tijdstippen gedurende het schooljaar samen. Hier wordt de werking van de school besproken en worden er adviezen gegeven aan de directeur. De schoolraad wordt steeds gekozen voor een periode van vier jaar:

Rechtsreeks verkozen leden uit en door de ouders:

Viki Kruyniers, Sally Lambrechts, Inge Grangé

Rechtstreeks verkozen leden uit en door het personeel:

Christel Van Den Neucker, Gijsels Lieve, Els Hens

Gecoöpteerde leden:

Ronny Kruyniers, Tinneke Platteau

Voorzitter schoolraad:

Ronny Kruyniers