Inschrijven in de coolste school van A!

inschrijven

De inschrijving kan gebeuren door de moeder, de vader of de voogd van het kind.

Wie?

• Elke kleuter die 2 ½ jaar wordt in het lopende schooljaar 
• Kleuters jonger dan 3 jaar mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf vooropgestelde instapdata (steeds na een schoolvakantie en op 1 februari).
 

Wanneer inschrijven?

• Voor het lopende schooljaar : tijdens de schooluren op de dagen dat de school open is.
• Van 2 juli tem donderdag 5 juli 2018 van 10u00 tot 14u00 
• Van 16 augustus tem 31 augustus 2018 van 10u00 tot 14u00

Indien jullie toch op een ander moment een kijkje willen komen nemen, neem gerust even contact op met onze directeur via 0476/526.626


Aanmelden en inschrijvingen voor het volgende schooljaar

Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel:

Voor het schooljaar 2018 - 2019 wordt er met een aanmeldingsperiode gewerkt. De aanmeldingsperiode voor broers en zussen in dezelfde school start op dinsdag 9 januari 2018 om 9.30 uur en loopt tot en met dinsdag 23 januari 2018 tot 17.00 uur. Zie www.meldjeaan.antwerpen.be.

Vanaf dinsdag 27 februari 2018 tot en met woensdag 14 maart 2018 en van dinsdag 17 april 2018 tot en met dinsdag 8 mei 2018 kan u dan de aangemelde broers en zussen inschrijven (niet vergeten!!!).

U ontvangt een e-mail op vrijdag 2 februari 2018.

Daarna moeten jullie je kind nog inschrijven in onze school en dit kan na afspraak van dinsdag 27 februari 2018 tot en met woesdag 14 maart 2018 en van dinsdag 17 april 2018 tot en met dinsdag 8 mei 2018.
 

Aanmelding en inschrijving alle andere kinderen:

Vanaf dinsdag 8 februari 2018 vanaf 9.30 uur kunnen alle andere kinderen aangemeld worden en dit tot en met dinsdag 6 maart 2018 om 17.00 uur. Inschrijven van deze kinderen kan vanaf dinsdag 17 april 2018 tot en met dinsdag 8 mei 2018. Ook hier dienen de kinderen nog ingeschreven te worden in de school. Natuurlijk kan de school ook helpen met jullie aan te melden , indien jullie niet over een computer beschikken.

Op donderdag 29 maart 2018 krijgen jullie een e-mail in jullie postvak op meld je aan.

Jullie kunnen dan, na afspraak, jullie kind inschrijven van dinsdag 18 april 2017 tot en met dinsdag 9 mei 2017.

De vrije inschrijvingen starten vanaf donderdag 18 mei 2017. Dit vanaf 9.00 uur 's morgens. Tijdens deze inschrijvingen kunnen kinderen ingeschreven worden die nog niet aangemeld zijn (indien er nog plaats is in de klassen).

Indien er problemen reizen kan u ook steeds terecht bij de directeur op 0476/526.626. Eventueel kan er geholpen worden bij het aanmelden.


Wat meebrengen?


Het rijksregisternummer (staat op de SIS-kaart of op de ISI+ kaart of op de achterkant van de kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit)  en een officieel document dat de identiteit van de ouders aantoont zijn noodzakelijk. 
Meer info vindt u in ons schoolreglement.


Basisschool 3Hoek

Kloosterstraat 39 • 2180 Ekeren
Tel: 03 541 62 54 • Fax: 03 541 33 27
GSM: 0476/526.626

E-mail: info@3Hoek-ekeren.be