Inschrijven in de coolste school van A!

inschrijven

De inschrijving kan gebeuren door de moeder, de vader of de voogd van het kind.

Wie?

• Elke kleuter die 2 ½ jaar wordt in het lopende schooljaar 
• Kleuters jonger dan 3 jaar mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf vooropgestelde instapdata (steeds na een schoolvakantie en op 1 februari).
 

Wanneer inschrijven?

Voor het lopende schooljaar : tijdens de schooluren op de dagen dat de school open is.


Aanmelden en inschrijvingen voor het volgende schooljaar

Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel:

Voor het schooljaar 2019 - 2020 wordt er met een aanmeldingsperiode gewerkt. De aanmeldingsperiode voor broers en zussen in dezelfde school start op vrijdag 1 februari 2019 om 9.30 uur en loopt tot en met vrijdag 15 februari 2019 tot 17.00 uur.

Zie www.meldjeaan.antwerpen.be.

De plaatsen worden toegewezen uiterlijk op maandag 25 februari 2019.

Vanaf dinsdag 12 maart 2019 tot en met dinsdag 2 april 2019  en vanaf maandag 6 mei 2019 tot en met vrijdag 24 mei 2019 kan u dan de aangemelde broers en zussen inschrijven.  Dit mag u zeker niet vergeten

Gelieve telkens een afspraak te maken met het secretariaat (03/541 62 54).

Tijdens de schoolvakanties worden er geen inschrijvingen gedaan.

 

Aanmelding en inschrijving alle andere kinderen:

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 vanaf 9.30 uur kunnen alle andere kinderen aangemeld worden en dit tot en met vrijdag 29 maart 2019 om 17.00 uur.

De plaatsen worden toegewezen uiterlijk op maandag 29 april 2019.

De kinderen kunnen ingeschreven worden in de school vanaf maandag 6 mei 2019 tot en met vrijdag 24 mei 2019

Natuurlijk kan de school ook helpen met jullie aan te melden , indien jullie niet over een computer beschikken.

 

De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 28 mei 2019. Dit vanaf 9.00 uur 's morgens. Tijdens deze inschrijvingen kunnen kinderen ingeschreven worden die nog niet aangemeld zijn (indien er nog plaats is in de klassen). 
U moet hiervoor niet eerst een afspraak te maken.


Wat meebrengen?


Het rijksregisternummer (staat op de SIS-kaart of op de ISI+ kaart of op de achterkant van de kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit)  en een officieel document dat de identiteit van de ouders aantoont zijn noodzakelijk. 
Meer info vindt u in ons schoolreglement.


Basisschool 3Hoek

Kloosterstraat 39 • 2180 Ekeren
Tel: 03 541 62 54 • Fax: 03 541 33 27

E-mail: info@3Hoek-ekeren.be